วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วิธีใช้งานโปรแกรม Filezilla ในการเชื่อมต่อ Web Hosting ด้วยวิธีการ FTP

โปรแกรม FileZilla คือ อะไร

วิธีการใช้งาน เพิ่ม ลด หรือ Connet FTP ด้วยโปรแกรม Mozilla FileZilla

     โปรแกรมที่ใช้เพื่อติดต่อกับ Server ดาวน์โหลดหรืออัพโหลดข้อมูลด้วยวิธีการ FTP ที่มีผู้ใช้นิยมมาก็คือ FileZilla โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ Admin เว็บไวต์ นักออกแบบเว็บไซต์ มีการ Login ป้อนข้อมูลเว็บไซต์มีความรวดเร็ว ปลอดภัยเพราะ รองรับการถ่ายไฟล์อย่างปลอดภัยผ่าน SSH (SFTP) มีการรองรับการทำงานอย่างต่อเนื่องหากเกิดการดาวน์โหลด หรือ อัพโหลดล้มเหลว ได้ทัน FileZilla ยังมีระบบเก็บข้อมูล host manager ที่เป็นตัวเก็บข้อมูลเว็บไซต์ที่คุณใช้อยู่เป็นประจำ FileZilla สามารถทำงานได้ดีในระบบของ Windows เท่านั้น FileZilla เป็นโปรแกรม Open Source ที่สามารถนำมาใช้งานได้ฟรี

วิธีการใช้งาน

1. ด้านบนซ้ายจะมีรูป Server หรือ Open the Site Manager ทำการคลิกเพื่อเพิ่ม Account ในตัวโปรแกรม เพื่อเวลาใช้งานครั้งต่อไปจะได้ไม่ต้องมานั่งใส่ข้อมูลใหม่ ทำให้เกิดความสับสนและ ล่าช้า

ในโปรแกรม  Filezilla
เป็นการสร้าง Account ให้โปรแกรมจำค่าใช้งาน

2. เมื่อเข้ามาแล้วจะมีหน้าต่าง Site Manager ให้ทำการคลิกที่ New Site เพื่อกรอกข้อมูลลงไป
การเพิ่มบัญชีใหม่ทุกครั้งจะต้องกด New Site

3. ให้ผู้ใช้งานทำการกรอกข้อมูลลงไปให้ถูกต้องและครบถ้วน สามารถตั้งชื่อของ Account ได้ตามต้องการในตรงส่วนของ New Site ด้านบน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว Click ที่ Connect

ของโปรแกรม Mozilla FTP
Username : Password : ผู้ให้บริการจะส่งไปยัง E-mail ที่ผู้ใช้สมัครใช้งาน

4. หากข้อมูลทุกอย่างมีความถูกต้อง หลังจาก Connect จะขึ้น Directory ด้านซ้ายจะเป็นของเครื่องผู้ใช้งาน ส่วนด้านขวา จะเป็นตำแหน่งที่เก็บ File ใน Server

และฝั่งของ Web Server ที่อยู่ฝั่งขวา
เป็น Folder และ Directory ที่อยู่ในเครื่องและ Server

5. ในการอัพโหลด File ให้เลือก File ให้ถูกต้องทำการ Double Click หรือ Click ค้างไว้ แล้วลากมายัง ฝั่งของ Server


ด้วยวิธีการ FTP และลากไฟล์ไปเพื่อ Upload ขึ้น
ควรตรวจสอบให้ดีว่าชื่อ file ที่อัพโหลดให้ดีว่าถูกต้องหรือไม่ จะได้ไม่เกิดการสับสนในการอัพโหลด

6. ระหว่างการอัพโหลดไฟล์ ด้านบน จะมีตัวอักษรวิ่งขึ้น เป็นการแสดง สถานะการอัพโหลดไฟล์ Directory ที่จัดเก็บ และจำนวนไฟล์ ขนาดไฟล์ต่าง ๆ 

Mozilla ด้วยการ FTP
เมื่อการอัพโหลดเสร็จสิ้น บรรทัดสุดท้ายจะแสดงสถานะ Directory listing successful

7. เมื่อทำการอัพโหลดเสร็จแล้ว หรือ สิ้นสุดการใช้งานของโปรแกรมแล้วให้ผู้ใช้งานคลิกที่ Disconnects from the currently visible server เพื่อป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต

วิธีนี้ผู้ใช้ส่วนมากจะละเลย แต่ที่จริงแล้วมีความสำคัญมาก


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Web Hosting ที่ดีที่สุด สำหรับธุรกิจเท่านั้น

คำชี้แจงทางกฏหมาย Legal Notices
โลโก้หรือสัญลักษณ์ทางการค้าของ TL รวมถึงเนื้อหา ที่อยู่ภายใต้เว็บ TL นั้นถึงเป็นสมบัติและทรัพย์สินของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาติให้นำข้อความ หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้งานโดยมิได้อนุญาติอย่างเป็นทางการ, การละเมิดจะถูกดำเนินคดีจาก TL จนถึงที่สุด


2 ความคิดเห็น: