วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วิธีใช้หัวข้อ Change Password หรือเปลี่ยน Password ใน DirectAdmin สำหรับ Web Hosting

การเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือ password ในเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting)

รหัสผ่านคืออะไร

รหัสผ่านคือตัวอักษรหรืออักขระที่ผู้ใช้เป็นคนกำหนดเพื่อเข้าสู่ระบบเข้าถึงการใช้งาน แฟ้มข้อมูล ระบบต่าง ๆ การกำหนดรหัสผ่านนั้นมีความสำคัญมากเพราะถ้าหากมีการโจรกรรมข้อมูลหรือข้อมูลนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างผิดสังเกตุ สิ่งแรกที่ควรทำและแก้ไขคือ การเปลี่ยนรหัสผ่าน
Direct Admin มีหัวข้อ Change Password เพื่อให้ผู้งานกำหนดรหัสผ่านได้ การตั้งรหัสผ่าน ควรมีตัวพิมพ์เล็ก - พิมพ์ใหญ่ ตัวเลขปะปนกันไปเพราะ จำทำให้ยากต่อการคาดเดา เพื่อการป้องกันการโดนแฮกค์ของข้อมูล

มาดูวิธีเปลี่ยน Password ใน Direct Admin กัน

1.เมื่อเข้าสู่หน้า Direct Admin ให้ทำการเลือกที่หัวข้อ Change Password


เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านในเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting)
หน้าจอแสดงตัวอักษร Change Password ใน Direct Admin

2. เมื่อเข้ามาแล้วจะพบฟอร์มการกรอกข้อมูล ช่องแรกจะให้ใส่ Password เดิม ช่องที่ 2 ใส่ Password ใหม่ ช่องที่ 3 ยืนยันการใส่ Password ใหม่อีก ครั้ง จากนั้นกด Submit

หากบางรายการไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง Password ให้ทำการเอาติ๊กถูก 3 ช่องข้างล่างออก


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Web Hosting ที่ดีที่สุด สำหรับธุรกิจเท่านั้น

คำชี้แจงทางกฏหมาย Legal Notices
โลโก้หรือสัญลักษณ์ทางการค้าของ TL รวมถึงเนื้อหา ที่อยู่ภายใต้เว็บ TL นั้นถึงเป็นสมบัติและทรัพย์สินของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาติให้นำข้อความ หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้งานโดยมิได้อนุญาติอย่างเป็นทางการ, การละเมิดจะถูกดำเนินคดีจาก TL จนถึงที่สุดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น