วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

[MySQL] วิธี Export Database ทุก Tableเข้าไปที่ phpmyadmin เลือกหัวข้อ Export  เลือกที่ Quick   และ ให้เลือก format : SQL


บทความที่เกี่ยวข้อง


[MySQL] วิธีสร้าง User เพิ่มใน Database


1. เข้า DA แล้ว เข้าไปที่โดเมนที่ต้องการ  จากนั้นเลือกที่ MySQL Management


             
2. คลิกเข้าไปที่ database ที่มีการสร้างไว้แล้ว


3.เลือกไปที่ Create New  Database


4.ใส่ชื่อใหม่ที่ต้องการ


5. นำ user ที่ได้ไปใส่ใน URL: XXX.XX.XXX/phpmyadmin


บทความที่เกี่ยวข้อง[MySQL] วิธี Export Database Table เดียว


เลือก table ที่ต้องการ export  จากนั้นเลือกที่หัวข้อ Export  แล้วเลือกที่ Quick 


บทความที่เกี่ยวข้อง