วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

.htaccess คือ อะไร และ วิธีใช้งานและตั้งค่าอย่างไรบน Web Server

.htacess คืออะไร ความหมายของ .htacess

.htaccess คืออะไร หลายๆคนที่หัดทำเว็บ หรือ เริ่มใช้งานเกี่ยวกับการจัดการเว็บ ใหม่ ยังสงสัยและงงอยู่กับสิ่งนี้ .htaccess ก็คือ ไฟล์ที่ทำการกำหนด การเข้าถึงข้อมมูลต่าง ๆ ที่ทำการตั้งค่า Permission ไว้ ซึ่งสามารถเขียน ทำได้หลายวิธี เพื่อป้องกัน hacker บุกรุกในช่องโหว่ต่าง ๆ ภายในไฟล์อาจจะประกอบไปด้วยหลาย ๆ คำสั่งไฟล์ จะถูกเจาะจงไว้บาง directory จะบังคับใช้ใน directory นั้น

สามารถเขียนได้จาก notepad แล้ว save เป็น .htaccess


อย่างเช่นถ้าหาก Folder บางตัว ตั้ง chmod ไว้ 777 ทำให้ทุก User ที่ใช้งาน หรือ hacker เข้ามาทำการแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ ได้ ทำให้เกิดการสร้าง .htacess ขึ้นมา ซึ่งเขียน code ต่างๆใส่ใน notepad แล้วตั้งชื่อไฟล์ไว้ว่า .htacess แล้วใส่ code ที่ทำการกำหนดลงไป จากนั้นก็ทำการ Upload ใส่ Folder ที่ต้องการตั้งค่าไว้บทความโดย

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Web Hosting ที่ดีที่สุด สำหรับธุรกิจเท่านั้น

คำชี้แจงทางกฏหมาย Legal Notices
โลโก้หรือสัญลักษณ์ทางการค้าของ TL รวมถึงเนื้อหา ที่อยู่ภายใต้เว็บ TL นั้นถึงเป็นสมบัติและทรัพย์สินของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาติให้นำข้อความ หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้งานโดยมิได้อนุญาติอย่างเป็นทางการ, การละเมิดจะถูกดำเนินคดีจาก TL จนถึงที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น