วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วิธีการใช้ฐานข้อมูล MySQL Management ในเว็บโฮสติ้ง DirectAdmin

MySQL Management    

วิธีการใช้ MySQL Management ใน DirectAdmin


เว็บไซต์ส่วนใหญ่ที่มีการอัพเดตข้อมูล จำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูล MySQL เพื่อทำการ กำหนด อนุญาต และ Username Password สำหรับเข้าใช้งาน MySQL Management ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับ Database เมนูหลักๆที่ใช้งานได้แก่ การสร้าง Database ใหม่ กำหนด PhpMyadmin ที่ใช้สำหรับการจัดการข้อมูล ตลอดจนเพิ่ม-ลด Upload Backupข้อมูลต่าง ๆ

1. เมื่อเข้าหน้า Home แล้ว ในหมวดของ Your Account เลือกที่ MySQL Management

คลิกเพื่อทำการสร้าง DATABASE ใหม่

2. คลิกที่ Create New Database เพื่อสร้างฐานข้อมูลใหม่ และกำหนดการตั้งค่า ต่าง ๆ
3.3. จากนั้นให้ใส่ข้อมูลให้ครบ และ ทำการตรวจสอบ อย่างละเอียด เพื่อป้องกันการ ลืม และ ซับซ้อนของข้อมูล
Database Name : คือชื่อของฐานข้อมูล
Database Username : คือชื่อของยูเซสที่่
Username Password : คือรหัสของฐานข้อมูล
Confirm Password : ยืนยันรหัสผ่านอีกที

หากกด Random โปรแกรมจะทำการตั้ง Password ให้ หลังจากนั้นกดคำว่า Create

4. หลักจากที่กด Create แล้ว ระบบจะทำการโชว์รายละเอียด ทั้งหมด โดยที่เราจะไม่ลืมค่าต่าง ๆ เพราะจำเป็นต้องนำไปใช้ในการใช้งานครั้งต่อไป


Username: Password: สามารถเปลี่ยนแก้ไขได้ แต่จำเป็นต้องยืนยันการใส่ Password เดิม อยู่


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Web Hosting ที่ดีที่สุด สำหรับธุรกิจเท่านั้น

คำชี้แจงทางกฏหมาย Legal Notices
โลโก้หรือสัญลักษณ์ทางการค้าของ TL รวมถึงเนื้อหา ที่อยู่ภายใต้เว็บ TL นั้นถึงเป็นสมบัติและทรัพย์สินของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาติให้นำข้อความ หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้งานโดยมิได้อนุญาติอย่างเป็นทางการ, การละเมิดจะถูกดำเนินคดีจาก TL จนถึงที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น