วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วิธี Import Database เข้าสู่ Phpmyadmin ด้วยไฟล์ .sql

การ Import Database ก็เพื่อ แก้ไขงานที่เสียหาย หากเราได้ทำการ Backup ไว้แล้วแต่ การทำงานเกิดผิดพลาดไปแล้ว ไม่สามารถ แก้ไขได้ ซึ่งการ Import นี้เป็นวิธีกู้ข้อมูลกลับมาอีกทีหนึ่ง โดยที่เรามีแผนสำรอง ก็คือ การ Backup ซึ่ง สามารถทำได้ง่าย และ เป็นประโยชน์มาก ฝึกทำไว้ไม่เสียหาย และ ทำเป็นกิจวัตรยิ่งดี เพราะจะเกิดผลดี กับตัว ผู้ใช้งานเองด้วย

มาดูวิธีการ Import Database กันครับ

1. เมื่อเข้ามาหน้า Direct Admin แล้วให้ไปที่ phpMyAdmin ในหมวดของ Advanced Features
2. เมื่อเข้ามาแล้วให้ใส่ Username Password ของ phpMyAdmin แล้วจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้า phpMyAdmin3. จากนั้นในด้าน ซ้าย มือ ให้เลือก Database ที่ต้องการ Import Database


4. เมื่อทำการเลือก Database แล้ว ทางด้านขวา ทำการเลือก Import / นำเข้า
5. จากนั้นทำการ Browser ไฟล์ 
6. ทำการเลือกไฟล์ .sql จากนั้นคลิก Open
7. พอคลิก Open เรียบร้อย ในหน้าของ Phpmyadmin ให้กด Go เพืออัพโหลดข้อมูลบทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Web Server สำหรับธุรกิจเท่านั้น

คำชี้แจงทางกฏหมาย Legal Notices
โลโก้หรือสัญลักษณ์ทางการค้าของ TL รวมถึงเนื้อหา ที่อยู่ภายใต้เว็บ TL นั้นถึงเป็นสมบัติและทรัพย์สินของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาติให้นำข้อความ หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้งานโดยมิได้อนุญาติอย่างเป็นทางการ, การละเมิดจะถูกดำเนินคดีจาก TL จนถึงที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น