วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

วิธี Backup SQL หรือ ฐานข้อมูลใน Wordpress ผ่าน PhpMyadmin

วิธี Backup SQL หรือ ฐานข้อมูลใน WordPress ผ่าน PhpMyadmin

วิธีการ Backup WordPress มีหลายวิธีการ อยู่ที่ผู้ใช้งานจะเลือกใช้ตามความสะดวกเหมาะสม การ Backup ผ่าน PhpMyadmin ก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ได้เช่นกัน

วิธี Backup SQL หรือ ฐานข้อมูลใน Wordpress ผ่าน PhpMyadmin

1. เมื่อเข้าผ่านมาในหน้า Direct Admin แล้วให้เข้าไปที่ PhpMyadmin

อยู่ในหมวดของ Advanced Features

2. log in เข้าสู่ระบบ PhpMyadmin

เลือกชื่อ Database ทางด้านซ้ายมือ 

3. เมื่อเข้ามาทำการติ๊กเครื่องหมายถูกลงในช่องเพื่อเลือกข้อมูลทำการ Backup

สามารถกด Check All เพื่อเลือกรายการทั้งหมดได้

4. หลังจากนั้นกด Export เมื่อเข้าหน้าขั้นตอนวิธีสุดท้าย ให้กด Go เพื่อ Download


5. Browser จะสั่งการให้ดาวน์โหลดอัตโนมัติ รอจนกว่าการดาวน์โหลด จะโหลดจนเสร็จสิ้น

หลังจากดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วแนะนำให้ทำการ Zip File เพื่อป้องกันข้อมูลเสียหาย


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Web Hosting for wordpress สำหรับธุรกิจเท่านั้น

คำชี้แจงทางกฏหมาย Legal Notices
โลโก้หรือสัญลักษณ์ทางการค้าของ TL รวมถึงเนื้อหา ที่อยู่ภายใต้เว็บ TL นั้นถึงเป็นสมบัติและทรัพย์สินของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาติให้นำข้อความ หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้งานโดยมิได้อนุญาติอย่างเป็นทางการ, การละเมิดจะถูกดำเนินคดีจาก TL จนถึงที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น