วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

Internet Data Center คืออะไร

        
 Internet Data Center คือ บริการในการจัดเก็บรักษาข้อมูล และอุปกรณ์ ICT (เครื่อง Server, อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ) ให้กับธุรกิจและองค์กร เพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น เนื่องจากในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจจะต้องมีการติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลระหว่างกันตลอดเวลา เพราะมีการแข่งขันกันสูง
     
หรือ ห้องดาต้าเซ็นเตอร์
องค์ประกอบของ Internet Data Center (IDC) สำหรับวาง Colocation Server 1 U


    องค์กรธุรกิจต่างๆ จึงจำเป็นต้องเลือกใช้ IDC ที่มีมาตรฐาน มีระบบการรักษาข้อมูล และอุปกรณ์ ICT ที่มีประสิทธิภาพ เช่น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด จะต้องมีการส่งข้อมูลถึงกันได้ทันท่วงที เพื่อนำข้อมูลนั้นๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในธุรกิจของแต่องค์กร

พื้นที่ขนาด 1 U, สำหรับการวาง Server 1 เครื่อง

         ซึ่งผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะต้องมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญดูแลทุกวัน 24 ชั่วโมง(24X7) , บริการ Firewall, บริการ Backup ข้อมูลระบบสำรองไฟฟ้าระบบสนับสนุนอื่นๆ เช่น ระบบดับเพลิงที่ออกแบบพิเศษที่รองรับอุปกรณ์ ICT ต่างๆ ซึ่งต้องการควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงาน นอกจากนี้ยังสามารถให้คุณเข้ามาตรวจสอบการทำงานของเครือข่ายและอุปกรณ์ของคุณได้ตลอดเวลาจากทุกที่ได้อีกด้วย         ในประเทศไทยก็จะมี Data Center ใหญ่ๆหลายแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามเมืองหลวง เช่น CAT ที่อาคาร กสท. โทรคมนาคม เขตบางรัก  ,บริษัททรู คอเปอเรชั่น เมืองทองธานี  บริษัท CS Loxinfo ที่อาคาร Cyber World และที่อื่นๆ อีกมากมาย


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น