วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

การเลือกซื้อ Web Hosting สำหรับผู้ที่ใช้งานเล็กๆ หรือ คนทำเว็บไซต์


หากผู้ใช้ทำเว็บไซต์ขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้งานเว็บไซต์เอง ก็ขอแนะนำให้เลือกใช้ Web Hosting แบบ Shared Hosting 

         ซึ่ง Shared Hosting คือการใช้ Hosting ที่ผู้บริการแบ่งมาพื้นที่ใน Server มาให้เราใช้งาน โดยเว็บไซต์ของคนอื่นๆ ก็ใช้ Hosting ตัวเดียวกับเราเหมือนกัน (อยู่บน Server ตัวเดียวกัน) ซึ่งก็คือ ทุกคนจะต้องมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

          ข้อดี คือประหยัด และลูกค้าไม่ต้องดูแล Web Server และระบบ Network เอง เพราะผู้ให้บริการจะทำหน้าที่ดูแลส่วนนี้ให้อยู่แล้ว 

          ข้อเสียคือ ไม่ค่อยมีความเสถียร และมีข้อจำกัดทางด้านการติดตั้งโปรแกรมบางตัวที่ผู้บริการไม่มีบริการติดตั้งให้
          ซึ่งข้อจำกัดดังกล่าว ทำให้ไม่เหมาะสมกับเว็บไซต์ที่มีข้อมูลบนเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่ , ต้องการความเสถียร, ความรวดเร็ว และความปลอดภัยที่มากขึ้น ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ ผู้เขียนก็ขอแนะนำให้คุณมี Server เป็นของตัวเองไปเลย ซึ่งสามารถศึกษาเหตุผล และข้อดี-ข้อเสีย ของการมี Server เป็นของตนเองต่อได้ ที่บทความ เหตุผลที่เราควรมี Server เป็นของตนเอง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด


บริษัทที่ให้บริการ Web Hosting 


มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ของประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น