วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Wordpress มีขนาดไฟล์เท่าไหร่ (File Size) ในเว็บโฮสติ้ง

ขนาดไฟล์ของ WordPress บน Server หรือ Web Hosting

    การทราบขนาดไฟล์ที่อยู่บน Server มีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อเราจะได้ทราบว่า ควรใช้ไฟล์ได้อีกขนาดเท่าไร อัพโหลดไฟล์ได้เท่าไร เพื่อจะได้ไม่มีการขัดข้องของการทำงานบน Server ซึ่งมีผลต่อการเข้าใช้ เว็บไซค์ จะปัญหาทีจะเกิดเช่น การดูภาพไม่สมบูรณ์ มีการรีโหลดในตัวเว็บไซค์ช้า ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผู้ที่เข้าใช้เว็บไซค์อย่างแน่นอน

วิธีตรวจเช็คอย่างแม่นยำว่า ขนาดไฟล์ในเว็บโฮสติ้ง มีขนาดไฟล์เท่าไร

1. ทำการ Backup ก่อน วิธีการก็คือการ Backup ผ่านโปรแกรม FTP เพื่อให้ได้ไฟล์บน Server มา

การดูขนาด Folder Wordpress


2. ทำการคลิกขวาแล้วเลือกไปที่ Properties จากนั้นให้ดูขนาด Size 


ขนาดไฟล์ (File Size) ของ Wordpress


3. ทำการ Backup แบบ SQL ดึงไฟล์จาก Php MyAdmin

ขนาดไฟล์ ฐานข้อมูลของ Wordpress


4. เมื่อโหลดเสร็จทำวิธีเดียวกันให้คลิกขวาที่ไฟล์ เลือก Propeties ดูขนาด Size

หน้าจอแสดงขนาดไฟล์ของ SQL หรือ ฐานข้อมูล Wordpress5. ให้นำขนาด Size ทั้ง 2 ไฟล์ มาบวกกันจะได้จำนวนที่แน่ชัด ของขนาดไฟล์ที่อยู่ในเว็บโฮสติ้ง

การทราบขนาดไฟล์ทำให้เรารู้ว่าควรเลือกซื้อ Host ที่มีขนาดเท่าไรดีจึงจะเหมาะสม เพราะจะได้ไม่เลือกแบบสิ้นเปลืองเนื้อที่จนเกินไป ไม่โดนหลอกเรื่องราคา ไม่จำเป็นต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ได้ใช้ง
านจริง

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Web Hosting for wordpress สำหรับธุรกิจเท่านั้น

คำชี้แจงทางกฏหมาย Legal Notices
โลโก้หรือสัญลักษณ์ทางการค้าของ TL รวมถึงเนื้อหา ที่อยู่ภายใต้เว็บ TL นั้นถึงเป็นสมบัติและทรัพย์สินของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาติให้นำข้อความ หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้งานโดยมิได้อนุญาติอย่างเป็นทางการ, การละเมิดจะถูกดำเนินคดีจาก TL จนถึงที่สุด

1 ความคิดเห็น:

  1. Casino Night in New Orleans, LA: Get the best deal on Hotel
    If 대전광역 출장샵 you are looking for a 나주 출장안마 new 충청북도 출장안마 place to get a nightcation or a casino night, try out 파주 출장안마 our casino night club app and 경상북도 출장샵 make the best night club experience possible.

    ตอบลบ