วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

เหตุผลที่เราควรจะต้องมี Web Server เป็นของตัวเอง

หากเราไม่ได้สร้างเว็บไซต์เพื่อใช้งานเอง หรือทำไปทำมาเว็บไซต์มีคนเข้ามาดูมาใช้งานมากขึ้น หรือเว็บเรามีข้อมูล/ฐานข้อมูลมากขึ้น จนอาจกลายเป็นธุรกิจได้ ทำให้เราจำเป็นต้องหา Server ให้เป็นของตนเอง

ซึ่งเหตุผลที่เราควรจะต้องมี Server เป็นของตัวเอง มีดังนี้

1.ผู้ใช้ต้องการพื้นที่ ทั้งเว็บไซต์, อีเมล์ และฐานข้อมูล ที่ต้องการใช้งานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อจัดเก็บข้อมูลได้มากขึ้น

2.ผู้ใช้ต้องการขยายการให้บริการปริมาณข้อมูลเข้าออกให้มากขึ้น เพื่อรองรับจำนวน User ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ที่  
   มากขึ้น

3.ผู้ใช้ต้องการติดตั้งโปรแกรม หรือแอปพลิเคชั่นเฉพาะ เนื่องจากผู้ให้บริการ Shared Hosting ไม่ได้ติดตั้งมาให้  เช่น    แอปพลิเคชั่นเฉพาะที่ใช้กับเว็บของเราเท่านั้น หรือโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเอง

4.ผู้ใช้ต้องการเข้าใช้งาน หรือเข้าหน้าเว็บไซต์ที่มีความเสถียร เพราะหากเป็น Shared Hosting จะมีปัญหาว่าเว็บไซต์ 
   ของคนอื่น เกิดขัดข้องทำให้เครื่อง Server มีปัญหาในการใช้งาน เช่น Server ล่ม ซึ่งจะส่งผลต่อการเข้าหน้า 
   เว็บไซต์ทั้งหมดได้

 5.ผู้ใช้ต้องการเพิ่มความปลอดภัยของเว็บไซต์ และการทำงานอื่น เพราะเราสามารถควบคุมความปลอดภัยให้มากขึ้น
    หรือน้อยลงเองได้ ถ้าเป็น Server ของเราเอง เพื่อป้องกันการถูกโจมตี และควบคุมการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะใน 
    ส่วนของอีเมล์ และฐานข้อมูลของ Server ที่ไม่จำเป็นอีกด้วย

6.ผู้ใช้ต้องการเพิ่มความเร็วในการเข้าเว็บไซต์ และการทำงานอื่น เพราะถ้ามี Server เป็นของตัวเองนั้น ภายใน Server    จะมีเพียงแค่เว็บไซต์ของเราเท่านั้น ทำให้เราไม่ต้องแย่งการใช้งาน Server กับเว็บไซต์ของคนอื่นๆ ใน Shared      

   Hosting เดียวกัน นอกจากนี้บางองค์กรมีความจำเป็นต้องการใช้งานอีเมล์ ซึ่งอีเมล์เป็นอะไรที่ต้องการความรวดเร็ว      และความแน่นอน ในการรับส่งข้อมูล ซึ่งถ้ามี Server เป็นของตัวเอง จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในส่วนนี้
   ได้แน่นอน 

7.ผู้ใช้ต้องการความเป็นส่วนตัว หรือทำตามนโยบายของบริษัท ขององค์กร/ธุรกิจ นั้นๆ เป็นต้น


เมื่อได้ทราบเหตุผลของการมี Server เป็นของตนเองแล้ว ทีนี้ก็มาถึงเรื่องการเลือกใช้งาน Server สำหรับผู้ที่ต้องการมี Server เป็นของตัวเองกันต่อได้ ที่บทความ การเลือกใช้งาน Server สำหรับผู้ที่ต้องการมี Server เป็นของตนเอง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริษัทที่ให้บริการ "Web Server"  มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ของประเทศไทย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น