วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

วิธี Backup Code Wordpress ผ่านโปรแกรม FTP

ขั้นตอนการ Backup Code WordPress ผ่าน โปรแกรม FTP


วิธีการ Backup Code WordPress ผ่านโปรแกรม FTP
1. ทำการ Log in ใส่ Username Password ในโปรแกรม FTP จนครบ

โปรแกรมที่ใช้เป็น File Zilla FTP2. ไปยัง Directory ที่ทำการเก็บไฟล์ WordPress

เพื่อสำรองข้อมูล Wordpress
โดยไฟล์ที่เก็บไว้ส่วนมากจะอยู่ที่ Public_html/wordpress


3. จากนั้นทำการลากจากฝั่งขวา มาเก็บไว้ที่เครื่องของเรา รอจนดาวน์โหลดไฟล์เสร็จ

ทำการลากปกติ คลิกค้างที่ด้านขวาบน Server ลากมาไว้ที่ เครื่องของเรา


4. ไปยัง Directory ไฟล์ที่เก็บไว้ในเครื่องเรา จากนั้นทำการ Zip ไฟล์ เพื่อป้องกันไฟล์เสียหายเกิดจากไวรัสโจมตี

การทำ Zip File เป็นการป้องกันการโจมตีของไวรัสที่ดีที่สุดบทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

คำชี้แจงทางกฏหมาย Legal Notices
โลโก้หรือสัญลักษณ์ทางการค้าของ TL รวมถึงเนื้อหา ที่อยู่ภายใต้เว็บ TL นั้นถึงเป็นสมบัติและทรัพย์สินของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาติให้นำข้อความ หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้งานโดยมิได้อนุญาติอย่างเป็นทางการ, การละเมิดจะถูกดำเนินคดีจาก TL จนถึงที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น