วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

A record ใน DNS หรือ Domain name สำหรับตั้งค่า Web Hosting คือ อะไร ?

A Record คือ อะไร ?


และ ทำงานอย่างไร
A Record คือ อะไร และ ทำงานอย่างไร ใน DNS Management หรือ DNS Zone

A Record ในที่นี้ มักจะอยู่ในส่วนของ DNS Management หรือ DNS Zone แล้วแต่คนจะเรียกซึ่งมันเป็นคุณสมบัติหนึ่ง, หน้าที่ของมัน คือ มีหน้าที่ Map หรือชื่อ Domain ให้ตรงกับ IP Web Hosting ปลายทาง เช่น

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Web Hosting ที่ดีที่สุด สำหรับธุรกิจเท่านั้น
ใน Web Hosting
ภาพอธิบายการทำงาน ของ A Recod  

ยกตัวอย่างการตั้งต่า A Record ตามภาพ

  • หากเรากำหนดค่า A reord เป็น mail.abc.com และ ตั้ง IP เป็น 99.99.99.99
    เมื่อเราพิมพ์คำว่า email.abc.com มัน มันจะมีหน้าที่วิ่งไปหา Email Server ที่มีค่า IP เป็น 99.99.99.99 และ นำข้อมูลมาแสดง
  • และเราได้กำหนดค่า A reord เป็น www.abc.com และ ตั้ง IP เป็น 123.456.789.10 เมื่อเรา พิมพ์คำว่า www.abc.com มันจะวิ่งไปยัง Web Hosting IP: 123.456.789.10 และนำข้อมูลมาแสดง

A Record จะใช้งานเมื่อไร

  • โดยปกติแล้วหากคุณ ใช้งาน Web Hosting ทั่วไป และ ไม่แยก การทำงาน ระหว่าง Email Server และ Web Hosting คุณแทบจะไม่ต้องยุ่งในส่วนนี้
  • แต่ในทางกลับกัน หากคุณ มีการใช้งานที่ค่อนข้าง Advance และ ต้องแยกการทำงานหลายๆ Server ใน เว็บเดียวกัน การตั้งค่า A Record จะเป็นวิธีการประยุกต์ใช้ที่ทำงานได้ดี, แต่ก่อนที่คุณจะตั้งค่า คุณต้องมั่นใจว่าคุณเข้าใจกระบวนการทำงานของมันจริงๆ ก่อนที่จะไปตั้งค่าใดๆ
บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Web Hosting ที่ดีที่สุด สำหรับธุรกิจเท่านั้น

คำชี้แจงทางกฏหมาย Legal Notices
โลโก้หรือสัญลักษณ์ทางการค้าของ TL รวมถึงเนื้อหา ที่อยู่ภายใต้เว็บ TL นั้นถึงเป็นสมบัติและทรัพย์สินของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาติให้นำข้อความ หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้งานโดยมิได้อนุญาติอย่างเป็นทางการ, การละเมิดจะถูกดำเนินคดีจาก TL จนถึงที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น