วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วิธีการ Login ผ่านหน้าเว็บ เข้าสู่ Hosting : Direct Admin สำหรับ Web Hosting

Hosting : Direct Admin คืออะไร

Direct Admin เป็นระบบ Control Panel สำหรับจัดการเว็บโฮสติ้งที่นิยมที่สุดและใช้งานง่าย มีการจัดการเครื่องมือฟังก์ชั่นการทำงานที่ครบถ้วน สำหรับในเรื่องของเว็บโฮสติ้ง ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง โดนเมน การอัพโหลดไฟล์ต่าง การเพิ่มเช็ค Account เพื่อจัดการข้อมูล (Database) รวมถึงการสำรองข้อมูล 


และวิธี Login โดยใช้ Username และ Password
DirectAdmin Web Control Panel


วิธีการ Login ผ่านหน้าเว็บ เข้าสู่ Hosting : Direct Admin


การเข้าใช้งานระบบ Direct Admin สามารถเข้าใช้ผ่าน Browser เช่น Internet Explorer หรือ Browser อื่น โดยกำหนดชื่อ URL มาที่  HTTP://27.254.62.228:2222
Browser จะทำหน้าที่พาผู้ใช้งานไปยังหน้าเพจ Direct Admin ของระบบผู้ให้บริการด้าน Hosting 

ซึ่งเป็นหน้าควบคุมของ Web Hosting
หน้าเพจ DirectAdmin สำหรับการบริหารจัดการ Web Hosting

รหัสผ่าน Usernam :  Password :

รหัสผ่านที่จะเช้าใช้ระบบ Direct Admin ผู้ให้บริการเจ้าของ Hosting จะเป็นผู้ให้มา หรือ หากผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนสามารถเข้าไปกดหนดได้ใน Direct Admin แต่ควรเข้าใช้อย่างระมัดระวังเพื่อป้องการการผิดพลาดและอาจจะไม่สามรารถเข้าถึงหน้า Direct Admin ได้อีก

หน้าควบคุม หรือ Direct Admin ใน Web Hosting
ผู้ให้บริการจะส่ง Username : Password : เช้าในe-mail ของผู้ใช้งาน


ในการเข้าใช้งาน Direct Admin สามารถเข้าใช้ได้ 2 ทางคือ
  1. http://yourdomain:2222
  2. http://ip address ของโฮส:2222

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Web Hosting ที่ดีที่สุด สำหรับธุรกิจเท่านั้น

คำชี้แจงทางกฏหมาย Legal Notices
โลโก้หรือสัญลักษณ์ทางการค้าของ TL รวมถึงเนื้อหา ที่อยู่ภายใต้เว็บ TL นั้นถึงเป็นสมบัติและทรัพย์สินของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาติให้นำข้อความ หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้งานโดยมิได้อนุญาติอย่างเป็นทางการ, การละเมิดจะถูกดำเนินคดีจาก TL จนถึงที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น