วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ภาพรวมและความหมายของ Link ต่างๆ ในหน้าแรก Web Hosting : Direct Admin

ภาพรวมและความหมายของ Link ต่างๆ ในหน้าแรก Web Hosting : Direct Admin

เมื่อ LOGIN เข้ามาแล้วจะพบเครื่องมือต่าง ๆ ที่อยู่ภายในหน้า Direct Admin แต่ละหัวข้อหลักจะแยกการใช้งานไว้ต่าง ๆ เช่น การกำหนด จัดการเกี่ยวกับ Database  การสร้าง ลบ ฐานข้อมูล การสำรองข้อมูล Backup Restore  เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ พาสเวิร์ด เรามาดูกันดีกว่าว่าหัวข้อหลัก และ หัวข้อย่อยใน Direct Admin ที่มีการใช้งานบ่อยมากที่สุดมีอะไรบ้าง

หน้าแรกของ DirectAdmin


1. Domain Setup ใช้ในการแก้ไขเกี่ยวกับชื่อโดเมนเท่านั้น และชื่อที่ทำการเปลี่ยนจะต้องทำการจดโดเมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันการ ผิดพลาดของข้อมูล จะทำให้เว็บที่ใช้งานอยู่ไม่สามารถใช้งานได้

การกำหนดชื่อโดเมน ควรทำการเช็คก่อนว่ามีการใช้โดเมนนั้นแล้วหรือยัง


2. Change Password สำหรับผู้ใช้งานหากต้องการเปลี่ยนแปลง Password การเข้าใช้ ควรทำการอย่างระมัดระวังหากมีการผิดพลาดการ ftp ของข้อมูลอาจจะไม่สามารถใช้งานได้

Control Panel ใน Direct Admin
การกำหนด Password ควรมีตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ ทำให้คาดเดายากหากมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาโจรกรรมข้อมูล3. Site Summary / Statics / Logs สำหรับดูภาพรวมของผู้เข้าชมเว็บไซต์ สถิติการเข้าเว็บไซต์ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับโอส เช่น ปริมาณกับรับส่งข้อมูล พื้นที่ จำนวนSub domains จำนวนEmail Account เป็นต้น

บันทึกข้อมูลทางสถิติต่างๆ 


4. FTP Management เป็นเมนูที่ใช้จัดการกับ Account ที่ใช้งาน FTP ไฟลต์ต่าง ๆ เข้ามายังพื้นที่บน Host (Web Server)

โปรแกรมที่ใช้ในการ FTP ข้อมูลมีมากมายผู้ใช้ควรไตร่ตรองการใช้อย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการเสียหายของข้อมูล

5. Subdomain Management ใช้สำหรับแบ่งชื่อเว็บไซต์ออกมา ก็คือ เราต้องการให้ลิงค์นี้เป็นอีกเว็บหนึ่ง แต่ก็จะมีชื่อยู่ภายใต้ของเว็บเดิม เช่น www.testweb.domainame.com

การกำหนดควรตรวจสอบดูว่า url ไม่ซ้ำกัน6. MySQL Management ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับ Database เมนูหลักๆที่ใช้งานได้แก่ การสร้าง Database ใหม่ กำหนด Php Myadmin ที่ใช้สำหรับการจัดการข้อมูล ตลอดจนเพิ่ม-ลด Upload Backupข้อมูลต่าง ๆ


โปรแกรม Php Myadmin สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บ http://www.phpmyadmin.net โดยตรง7. File Manager  โปรแกรมที่ช่วยในการจัดการไฟล์  โดยจะใช้แทนคำสั่งดอสมาจัดในรูปแบบเมนู  ซึ่งสะดวกในการทำงานมากขึ้น  เราสามารถคัดลอกแฟ้มข้อมูลเปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูล  ลบแฟ้มข้อมูล  หรือเรียก ใช้งานโปรแกรมต่างๆ

การลบข้อมูลควรระมัดระวังเพราะ มีการทำงานที่ซับซ้อนผู้ใช้ควรศึกษาตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด


8. E-mail Account  มีเมนูที่ใช้จัดการเกี่ยวกับ E-mail  ตั้งแต่การจัดการ E-mail Account, การตั้งค่าสำหรับ E-mail , การส่งต่อ, การตอบรับอัตโนมัติ, การตั้งข้อความแจ้งวันหยุด, การจัดการรายชื่อผู้รับ, การกรอง E-mail ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น

ในช่องรายการจะมีอีเมลอยู่แล้ว 1 account โดยเป็นชื่อ user@ชื่อโดเมน9. Webmail : Squirrelmail  ใช้เปิดเว็บเมล สำหรับเข้าเช็คอีเมลผ่านเว็บไซต์ซึ่งสามารถกำหนดให้เป็นโดเมนของคุณตามด้วย/webmail เช่น http://www.technologyland.co.th/webmail

ในหน้า Web Hosting
หากใช้บริการของ Google Apps หรือ Window Live Domain Center จะไม่สามารถใช้ Squirrelmail ได้


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Web Hosting ที่ดีที่สุด สำหรับธุรกิจเท่านั้น

คำชี้แจงทางกฏหมาย Legal Notices
โลโก้หรือสัญลักษณ์ทางการค้าของ TL รวมถึงเนื้อหา ที่อยู่ภายใต้เว็บ TL นั้นถึงเป็นสมบัติและทรัพย์สินของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาติให้นำข้อความ หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้งานโดยมิได้อนุญาติอย่างเป็นทางการ, การละเมิดจะถูกดำเนินคดีจาก TL จนถึงที่สุดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น