วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วิธีใช้งานหัวข้อ Login History หรือ ประวัติการเข้าระบบ Direct Admin ใน Web Hosting

วิธีใช้งานหัวข้อ Login History หรือ ประวัติการเข้าระบบ Direct Admin

Login History in Web Hosting

Login History ทำหน้าที่ บอกรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าใช้งาน จะมีข้อมูลบอกเช่น วันที่เข้าใช้ ,
IPที่เข้าใช้งาน , จำนวนครั้งที่เข้าใช้ จุดประสงค์หลักเพื่อสำหรับ Admin ได้ทราบว่ามีวันใหนบ้าง เครื่องใหน เข้าใช้ และกี่ครั้งที่เข้าระบบ

วิธีการเข้าใช้งานหัวข้อ Login History

1.  เมื่อเข้าสู่หน้า Direct Admin ให้ทำการเลือกที่หัวข้อ Login History 

จะอยู่ในหมวด Your Accoount2.  เมื่อเข้ามาแล้ว จะมี 3 คอลัมน์ บอกรายละเอียด คือ วันที่ที่เข้าใช้งาน , IP ที่เข้าใช้งาน , จำนวนครั้ง

ใน Web Hosting
จะจัดอันดับการใช้งานล่าสุดอยู่ด้านบนและแสดงวันเวลาที่เข้า รวมถึง IP ด้วย


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Web Hosting ที่ดีที่สุด สำหรับธุรกิจเท่านั้น

คำชี้แจงทางกฏหมาย Legal Notices
โลโก้หรือสัญลักษณ์ทางการค้าของ TL รวมถึงเนื้อหา ที่อยู่ภายใต้เว็บ TL นั้นถึงเป็นสมบัติและทรัพย์สินของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาติให้นำข้อความ หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้งานโดยมิได้อนุญาติอย่างเป็นทางการ, การละเมิดจะถูกดำเนินคดีจาก TL จนถึงที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น