วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อินเตอร์เน็ตที่ใช้ตามบ้านส่วนใหญ่เป็น IP อะไร ?

IP ที่ใช้ในบ้านหรือองค์กร คือ IP อะไร ?


อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ที่ใช้กันตามสถานที่ส่วนบุคคล เช่น บ้าน มักจะมี IP Address ที่ขึ้นต้นด้วย 192.168.1 .... อีกนัยหนึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มของ Dynamic IP


เราจะสามารถสังเกตได้ด้วยตนเอง หากเราทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เราจะได้รับ IP Address มา แต่หากเราลองปิด Router และเปิดใหม่ จากนั้นลองเช็ค IP Address อีกครั้ง เราจะสังเกตได้ว่า IP นั้นเปลี่ยนไป


เนื่องจากว่าผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) เขาก็มี IP Address อยู่อย่างจำกัดเช่นเดียวกัน เขาจะประเมินว่าช่วงเวลาใดที่มีคนใช้งานอินเตอร์เน็ตมาก และบริหารจัดการ IP Address ให้พอดีกับความต้องการของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และให้คุ้มค่ากับธุรกิจของผู้ให้บริการเองให้มากที่สุด ดังนั้น IP ที่เราได้รับมาจะถูกเรียกว่าเป็น Dynamic IP (เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ ระบบ Web Server ที่ดีที่สุดของประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น